Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
11/2017 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
31
1
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
3
2. patro
11/2017 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
3

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
09.11.2017
POZVÁNKA NA DĚTSKOU VERNISÁŽ
31.10.2017
POZVÁNKA NA AKCI POŘÁDANOU MČ PRAHA 1, DNE 5.11.2017
16.10.2017
Akce MČ Praha 1 DÝŇOHRANÍ dne 2.11.2017 od 14:00 do 17:00

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

Scházení dětí:
Doba příchodu do mateřské školy je stanovena do 9,00 hodin.

Spontánní hra:
Hra je dominantní činností dětí v době do zahájení dopolední svačiny (od 7,00 do 9,00 ), při pobytu venku (10,00 do12,00 ) a při odpoledních činnostech ( od 15,00 do 17,00 ).

Řízené činnosti:
Průřezové řízené činnosti s malou skupinou nebo jednotlivci jsou nabízeny v průběhu ranních a odpoledních her dle volby dětí, hlavní řízené činnosti s větší skupinnou probíhají zpravidla v době od 9,20 do 10,00.

Zájmové aktivity:
Doplňkové a nadstandartní aktivity jsou zařazovány po dohodě s rodiči v dopoledních nebo odpoledních hodinách dle organizačního rozvrhu.

Pohybové aktivity:
Každá třída je vybavena cvičebním prostorem v herně, k dispozici je společná školní zahrada
Během dne jsou děttem nabízeny tyto druhy pohybových aktivit:

  • spontánní pohybové aktivity probíhají v hernách s využitím cvičebních pomůcek a náčiní dle volby dětí
  • řízené cvičební aktivy jsou zařazovány minimálně 1x týdně (ve třídě nebo tělocvičně)
  • při pobytu venku děti využívají herní prvky, pohybové pomůcky pro venkovní využití ( míčové hry, cyklistika apod.), horolezeckou stěnu, krytá pískoviště apod.
  • 1x týdně je do programu starších dětí zařazen předplavecký výcvik
  • denní program je sestavován s ohledem na zdravotní a přirozené potřeby dětí vzhledem k věku

Pobyt venku:
Součástí mateřské školy je moderní dětské hřiště s bezprašným povrchem umístěné ve vnitrobloku.

Pobyt venku je zařazován do programu dle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách cca dopoledne od 10,00 do 12,00 hodin, v odpoledních hodinách od 15,00 do 17,00 hodin.

Za údržbu povrchu ( zametání a kropení ( a pískoviště ( desinfikování ) odpovídá školník, obsah pískoviště je pravidelně vyměňován cca 1x ročně.

V zimních měsících jsou do programu zařazovány tematické vycházky.

Odpočinek, spánek:
Odpolední odpočinek je v programu zařazen v době od 13,00 do 14,30 hodin.

  • délka odpočinku a spánku je úměrně zkracována s přihlédnutím k věku dětí,
  • lehátka jsou ukládána v určených úložných prostorách, lůžkoviny a pyžama jsou označeny značkami a ukládány do skříní s oddělenými a značkou označenými přihrádkami.
  • lůžkoviny jsou pravidelně převlékány a udržovány v čistotě

Stravování:
Dopolední svačina - je podávána v době od 9,00 do 9,20, děti si samy volí místo u stolu, přidávají si samoobslužně, samy provádí úklid nádobí.

Oběd - probíhá v době od 12,00do 13,00, děti si samy volí místo u stolu, dle úrovně dovedností samy volí, zda použijí pouze lžíci či příbor, nikdo nemusí jíst jídlo které nemá rád, děti mohou pouze ochutnat a pak odmítnou, děti jsou vedeny ke kulturnímu chování u stolu.

Odpolední svačina - je podávána v době od 15,00-15,15.

Pitný režim:
Děti mají po celý den  k dispozici pítka, děti se obsluhují samy nebo požádají učitelku, učitelka během dne dohlíží na to ,aby děti měly dostatek tekutin (společné pitné chvilky během programu).

Otužování:
Provozní i pedagogičtí zaměstnanci dbají na dodržování přiměřené teploty v místnostech a dostatek větrání.během dne, dbají na přiměřenou míru oblečení dětí při pobytu v mateřské škole a venku, do programu je zařazen předplavecký výcvik a výjezdy na školy v přírodě, pobyt venku je zařazován při každém počasí (pouze mimo extrémní klimatické podmínky či nepříznivou smogovou situaci).

Organizační řád je přizpůsobován aktuálnímu stavu a přání dětí. Všichni zaměstnanci pečují o to, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně „jako doma“ a aby bylo dbáno o jejich zdravý harmonický rozvoj.

© MŠ Revoluční 2012