Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
8/2018 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
2. patro
8/2018 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
07.06.2018
Setkání s novými dětmi a rodičiv MŠ
04.06.2018
Průběžné informace z pobytu dětí na ŠVP Čestice 1.patro
18.05.2018
Výsledky PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2018-2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

Mateřská škola Revoluční se nachází v centru Prahy v Revoluční ulici č. 26 v krásně rekonstruovaném neorenesančním domě. Skutečnost, že všechna okna místnostní užívaných dětmi jsou orientována do dvorního zahradního traktu, omezuje na minimum negativa umístění mateřské školy na poměrně rušné ulici.

Vzhledem k tomu, že mateřská škola využívá pro svou činnost dvě patra, vytváří dvě samostatné výchovně vzdělávací jednotky.

V 1. patře o dvě třídy pečuje stálý čtyřčlenný pedagogický kolektiv ve složení: Mgr. Jaromíra Pavlíčková (ředitelka školy), Eva Váňová, Jakub Pavlíček, Renata Lipšová

Ve 2. patře pečuje o tři třídy šestičlenný pedagogický kolektiv ve složení: Zuzana Ševčíková  zástupkyně ředitelky), Kateřina Vokurková, Renáta Suková, Miluše Václavovičová, Ilona Regalová, Jana Kozlová.

Součástí prostor, které jsou dětem k dispozici je prostorná školní zahrada ve dvorním traktu budovy s bezprašnou bezpečnostní dopadovou povrchovou úpravou, kterou děti mohou využívat za každého počasí. Její vybavení rozmanitými herními prvky dává prostor pro pohybové aktivity dětí během dopoledních i odpoledních vycházek. K dispozici je řada "mobilních" hraček od tzv. odstrkovacích vozítek pro nejmenší děti až po kola, venkovní stavebnicové prvky, dále dvě krytá pískoviště a moderní herní prvky.

K dispozici je také moderně zařízená tělocvična a keramická dílna.

Všechny vnitřní prostory mateřské školy jsou esteticky upraveny a vyzdobeny tak, aby se zde děti cítily "jako doma". Interiér školy je přizpůsoben potřebám dětí s cílem vytvářet podnětné prostředí.

Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí. Respektuje vývojové a věkové zvláštnosti a poskytuje dětem dostatečný prostor pro individuální rozvoj, rozvíjení vzájemných vztahů, pro socializaci a sociální stimulaci. Pružný a neformální denní režim, zahrnuje nejenom základní všestrannou péči, ale i důsledný pitný režim, preventivní péči o chrup, hravé, pohybové a zájmové aktivity. Dvakrát ročně vyjíždíme s dětmi na školu v přírodě.

V rámci programu mohou děti využívat dva dětské počítače KidSmart (v každém patře jeden) darované firmou IBM v rámci zavádění celosvětového programu s cílem poskytnout předškolním dětem základní počítačové zručnosti a rozvíjet logické myšlení. A dvě interaktivní tabule v rámci projektu MČ Prahy 1 "Interaktivní výuka do škol". Počítače jsou vybaveny speciálními hrami a výukovými programy, které pomáhají rozvíjet specifické dovednosti a vědomosti v oblasti ICT zejména u předškolních děti. Čas, který děti u počítače tráví, je přesně vymezen, a pečlivě volená skladba programů zajišťuje, že to nebude čas ztracený.

Všechny činnosti a akce školy připravují s láskou a obětavostí pí. učitelky. Převážně jim patří dík za to, že se děti cítí v naší mateřské škole spokojeně a rodiče mají pocit, že je o jejich děti po celou dobu pobytu dobře postaráno.


Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Revoluční šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005424, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 460.856,- Kč.
© MŠ Revoluční 2012