Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
11/2017 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
31
1
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
3
2. patro
11/2017 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
3

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
09.11.2017
POZVÁNKA NA DĚTSKOU VERNISÁŽ
31.10.2017
POZVÁNKA NA AKCI POŘÁDANOU MČ PRAHA 1, DNE 5.11.2017
16.10.2017
Akce MČ Praha 1 DÝŇOHRANÍ dne 2.11.2017 od 14:00 do 17:00

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti
Informace o základní organizaci povinného předškolního vzdělávání
(29.08.2017)

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, p o v i n n é.

Povinné předškolní vzdělávání v MŠ Revoluční má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně, a to od 8:30 do 12:30 hodin, tzn., že děti z 3. žluté třídy a 5. modré třídy musí být v této době přítomny v MŠ.
Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT.

V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti na předškolním vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte v MŠ (nejlépe neprodleně), a to písemnou formou.

Podrobnosti k omlouvání dětí budou vyvěšeny na nástěnce pro rodiče a zveřejněny ve školním řádu.

© MŠ Revoluční 2012